14:50 ICT Chủ nhật, 23/10/2016
két sắt,ket sat,két sắt hàn quốc,két sắt dongsung,két sắt xuất khẩu,két sắt cao cấp,két sắt khách sạn,két sắt hòa phát,két sắt vdh,két sắt ngân hàng,két sắt leeco,két sắt vân tay,két sắt mỹ,ghế văn phòng,bàn làm việc,ghế giám đốc,

Thăm dò ý kiến

Khi con chuẩn bị đi học mẫu giáo, bạn cần chuẩn bị những kiến thức gì?

Cách chăm sóc trẻ

Lắng nghe trẻ

Chơi với trẻ

Tất cả ý trên

Đăng nhập thành viên

Tin tức»Bản tin mầm non

quy chế dân chủ

Thứ tư - 30/11/2011 11:10
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUANĐơn vị: Trường mầm non Ánh Dương – TP Vũng Tàu.Năm 2011I/ Đánh giá trách nhiệm của cấp ủy và thủ trưởng cơ quan trong việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong nội bộ cơ quan. NỘI DUNG TIÊU CHÍ Thực hiện đều Thực hiện không đều Rất ít thực hiện- Cấp Uy đảng, Thủ trưởng cơ quan trong năm có chỉ đạo việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan ( Triển khai trong cơ quan Đảng, ra văn bản chỉ đạo thực hiện QCDC trong hoạt động của CQ) 2 điểm - Tại cuộc họp giao ban định kỳ, Thủ trưởng cơ quan đánh giá việc thực hiện công việc thời gian qua, lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức và đề ra những công việc chủ yếu phải giải quyết trong thời gian tới của cơ quan. 3 điểm - Hàng tháng, Thủ trưởng cơ quan có đánh giá việc thực hiện nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của cơ quan. 3 điểm - Định kỳ 6 tháng một lần, Thủ trưởng cơ quan có đánh giá công tác của cơ quan và các bộ phận trong cơ quan, chỉ rõ và đề ra các giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, khắc phục tệ nạn quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, sách nhiễu dân và những yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, nội quy, quy chế của cơ quan và các chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước. 3 điểm - Cuối năm, Thủ trưởng cơ quan tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động của cơ quan. 3 điểm - Định kỳ hàng năm thủ trưởng cơ quan có thực hiện việc đánh giá đối với cán bộ công chức thuộc quyền quản lý và chỉ đạo người phụ trách các bộ phận trong cơ quan đánh giá đối với cán bộ, công chức do mình phụ trách theo qui định. 3 điểm - Thủ trưởng cơ quan có lắng nghe ý kiến, phản ảnh, phê bình của cán bộ, công chức. 3 điểm - Thủ trưởng cơ quan có thực hiện việc sử dụng hiệu quả tài sản của cơ quan, tiết kiệm kinh phí được cấp, thực hiện các quy định về công khai tài chính, mua thiết bị, phương tiện và các tài sản khác theo quy định. 3 điểm - Thủ trưởng cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn ngừa hành vi tham nhũng của CBCC trong cơ quan. 3 điểm - Thủ trưởng cơ quan có phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan mỗi năm một lần vào cuối năm theo đúng quy định. 3 điểm - Tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc niêm yết công khai tại trụ sở để công dân, cơ quan, tổ chức biết: Bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết công việc có liên quan; Thủ tục hành chính giải quyết công việc; Mẫu đơn từ, hồ sơ cho từng loại công việc; Phí, lệ phí theo quy định; Thời gian giải quyết từng loại công việc. 3 điểm - Chỉ đạo việc bố trí nơi tiếp dân, thực hiện việc tiếp dân và tổ chức hòm thư góp ý tại cơ quan theo qui định. 2điểm - Việc chấp hành chế độ báo cáo QCDC theo định kỳ cho Tiểu BCĐ QCDC tỉnh 1 điểmCộng số điểm : 34 điểm II/ Đánh giá mức độ tham gia thực hiện QCDC của cán bộ, công chức trong nội bộ cơ quan :NỘI DUNG TIÊU CHÍ Thực hiện tốt Trung bình Còn nhiều hạn chế- Cán bộ, công chức thực hiện nghĩa vụ của CBCC và không làm những việc đã bị cấm theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức, có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. 7 điểm - Trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên, CBCC có quyền trình bày ý kiến, đề xuất việc giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình khác với ý kiến của người phụ trách trực tiếp, vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo của người, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp trên. 7 điểm - Cán bộ, công chức thực hiện tự phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm để không ngừng tiến bộ, thẳng thắn phê bình, đấu tranh để xây dựng nội bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, kể cả góp ý kiến, phê bình thủ trưởng cơ quan; khi được yếu cầu, cán bộ công chức có trách nhiệm đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các văn bản, các đề án của cơ quan. 7 điểm - Bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức theo quy định của Pháp luật. 7 điểm Cộng số điểm: 28 điểm III/ Đánh giá việc triển khai thực hiện những nội dung : những việc cán bộ, công chức phải biết; những việc cán bộ, công chức tham gia ý kiến, thủ trưởng cơ quan quyết định; những việc cán bộ, công chức giám sát, kiểm tra:NỘI DUNG TIÊU CHÍ Hình thức thực hiện1. Việc triển khai thực hiện những việc cán bộ, công chức phải được biết: Niêm yết tại cơ quan, thông báo qua họp cơ quan hàng tháng. Thông báo tại hội nghị CBCC Thông báo bằng các hình thức khác.- Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan; Kế hoạch công tác hàng năm, hàng quí của cơ quan; Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách cấp và các nguồn tài chính khác và quyết toán kinh phí hàng năm của cơ quan; Tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và đề bạt cán bộ, công chức; Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan đã dược kết luận; Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan; Nôi quy, quy chế cơ quan. 10 điểm 2. Triển khai thực hiện những việc cán bộ, công chức tham gia ý kiến, thủ trưởng cơ quan quyết định: Thực hiện được cả 03 hình thức( Quy định tại Điều 18, Nghị định 71/1998/ NĐ-CP) Thực hiện được 02 hình thức ( Quy định tại Điều 18, Nghị định 71/1998/NĐ CP) Thực hiện được 01 hình thức( Quy định tại Điều 18, Nghị định 71/1998/Nđ – CP)- Chủ trưởng, giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng; Pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan; Kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan: Tổ chức phong trào thi đua; Báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ quan; các biện pháp cải tiến tổ chức và lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân; Kế hạch tuyển dụng; Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; đề bạt cán bộ, công chức trong cơ quan theo quy định; Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức; Nội quy, quy chế cơ quan. 10 điểm 3. Triển khai thực hiện những việc cán bộ, công chức giám sát, kiểm tra: Thực hiện cả 03 hình thức ( Quy định tại Điều 21, Nghị định 71/1998/NĐ – CP) Thực hiện được 02 hình thức ( Quy định tại Điều 21, Nghị định 71/1998/NĐ – CP) Thực hiện được 01 hình thức ( Quy định tại Điều 21, Nghị định 71/1998/NĐ – CP- Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan; Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan; Thực hiện nội quy, quy chế cơ quan; Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của cán bộ, công chức cơ quan; Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan. 10 điểm Cộng số điểm: 30 điểm Tổng số điểm: 93 điểm Xếp loại: Tốt HIỆU TRƯỞNG

Tác giả bài viết: Hiệu trưởng

Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 8 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu gõ nội dung - Giới thiệu về trường Mầm Non Ánh Dương - Giới thiệu về nhà trường