Giới thiệu

Lượt xem: 273 | Xuất bản: 21:11:44 - 26/11/2019
Giới thiệu

Được thành lập vào tháng 8/2018, Hệ thống Trường mầm non Ánh Dương là trường mầm non tiên phong ứng dụng phương pháp giáo dục sớm vào giảng dạy tại Việt Nam. Với phương châm tạo ra môi trường giáo dục dựa trên “tình yêu thương vô điều kiện và đặt ra giới hạn cho các hành vi”, Ánh Dương hiện thực hóa những trải nghiệm giáo dục hiện đại dành riêng cho trẻ mầm non, đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của trẻ về trí tuệ, thể chất, tinh thần của trẻ trong giai đoạn 6 năm đầu đời.